Visitaties

Zoals u reeds in verschillende wijkberichten hebt kunnen lezen, hebben de visitatoren onze wijkkerkenraden in de afgelopen tijd bezocht. Als afronding van de visitaties in de respectievelijke wijken, zullen zij nog een afsluitend gesprek hebben met de Algemene Kerkenraad. Deze ontmoeting zal plaatsvinden op D.V. 24 september aanstaande. Ds. W.F. Jochemsen en br. W. de Jong hopen dan de leden van onze Algemene Kerkenraad te ontmoeten. Wij hopen op een goede en een gezegende ontmoeting.

L. de Stigter, scriba Algemene Kerkenraad