Vogelaarnieuws

Weer een bericht van Laurens Jan, Lourina, Jefta en Febe Vogelaar.
U heeft wellicht de afgelopen tijd de blogs gelezen die zij hebben geschreven. Daarin schrijven zij dat ze een vrij intensief programma hebben om de taal te leren spreken en schrijven. Ook willen ze graag dat Jefta bij blijft met de Nederlandse taal (via de wereldschool) en natuurlijk (straks) ook Febe, zij is ondertussen 4 jaar geworden.
U heeft ook vast kunnen lezen dat ze ‘halsoverkop’ een ticket naar Singapore moesten regelen om daar hun werkvisum op te halen bij een Indonesische ambassade. In Singapore ontmoetten ze o.a. een dominee en een aantal ouderlingen. Ze raakten in gesprek, de ouderlingen waren betrokken bij zending wereldwijd en in het bijzonder bij zending in China. Het waren Indonesiërs van Chinese komaf. Hun grootouders (christen) waren gevlucht naar Indonesië, net voordat het communisme in China de overwinning behaalde. Mooi om te horen dat de ouderlingen de verantwoordelijkheid voelden om hun geld (ze waren rijk en beschouwden dat als een geschenk van God) in te zetten voor God en Zijn koninkrijk.
Na deze bijzondere week in Singapore vertrok fam. Vogelaar naar Palopo, hun werkplek vanaf juni als ze klaar zijn met de taalstudie. In Palopo moesten ze hun werkelijke werkvergunning en registratie regelen. Voor het eerst hadden ze ook daadwerkelijk een ontmoeting met hun nieuwe gemeente (GPIL). Het was best spannend wat ze allemaal tegen zouden komen in Palopo. Voornamelijk merkten ze dat de sfeer meer islamitisch is en benauwender dan in Yogyakarta, waar ze de taalles krijgen. Ze merkten ook dat je als blanke meer een bezienswaardigheid bent en dus ook vaker op de foto ‘moet’. Ze ervaren dat het noodzakelijk is dat ze de taal goed spreken, omdat Engels niet veel wordt gesproken in Palopo. Ze hebben ook van de tijd in Palopo gebruik gemaakt om naar een ziekenhuis te zoeken, waar straks de baby geboren zal worden. Ze hebben een ziekenhuis gevonden in Makassar, waar ze gelukkig vertrouwen hebben in het personeel. Het was goed om vooraf al een beeld te krijgen van Palopo.
Dankpunten:
– dat het werkvisum binnen is en ze geregistreerd staan in Palopo;
– mooie ontmoetingen die ze hebben gehad in Singapore en Palopo;
– het vinden van een ziekenhuis en het vertrouwen in het personeel daar en de mogelijkheid om de taal goed te leren;
– het geven van Nederlandse taallessen aan Jefta en straks Febe.
Gebedspunten:
– het goed leren spreken van de taal voor straks in Palopo;
– voor een goed verloop van de zwangerschap;
– voorbereiding op het werk in Palopo; ze hebben nu een beeld van wat hen te wachten staat.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl
Zendingscommissie wijk 1-2
rekeningnr NL25FVLB0226123154 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mail: zending1-2@outlook.com