Vol verwachting klopt ons hart

We naderen inmiddels het feest van Sinterklaas. ‘Vol verwachting klopt ons hart’ is een van de liederen die we dan zingen. Waarmee zal de Sint, die dit jaar natuurlijk alleen zijn inkopen heeft gedaan, ons verrassen? We zijn benieuwd. Het zal anders zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. Maar de intensiteit van het feest hoeft niet minder te zijn. Hoe klopt ons hart met het oog op het Kerstfeest? Zijn wij vol verwachting? En waarvan dan? Van hoeveel mensen bij de gourmet mogen aanschuiven? Hoeveel mensen fysiek in de kerk mogen zijn? Of er nog gelegenheid is gezamenlijk enkele kerstliederen aan te heffen? Deze verwachtingen zijn wat mij betreft niet al te hoog gespannen. Toch ben ik vol verwachting van waarmee de Heer, die met Kerst naar de aarde gekomen is, dit jaar ons zal verrassen. Ik hoop zo op een ervaring als nooit te voren, waar we meer dan ooit bij de essentie van Kerst kunnen worden bepaald. Hierop moeten we ons maar gaan voorbereiden. Daarvoor dient de tijd van ‘advent’, de tijd van verwachting, van volle verwachting. Ik wens u van harte een gezegende adventstijd toe.

Ds. G.J. Mink