Volhouden!

U heeft toch wel dinsdagavond 2 oktober gereserveerd? Op die avond zal het bijbelstudieboekje dat de vier predikanten geschreven hebben gepresenteerd worden. Bovendien zal onder meer ds. Paul Visser uit Amsterdam spreken in het kader van missionaire toerusting en discipelschap. We starten om 20.00 uur in de Grote Kerk.