Volhouden!

Het valt niet mee om het vol te houden. Hiermee bedoel ik nog niet eens zozeer de beperkende bepalingen van overheidswege. Ik bedoel veeleer dat vermoeidheid bij mensen toeslaat. Je kunt wat minder hebben. Je kunt je zorgen soms niet zo goed overzien. Je bent bang voor komende ontwikkelingen. Je bent in verwarring over
allerlei meningen van deskundigen die elkaar zo nu en dan tegenspreken. Het kan
zo verlammend werken.
Maar ten diepste bedoel ik het nog anders. Houd je het vol in het geloof? Er is zoveel
dat ons kan afleiden van de weg die we beloofd hebben te zullen gaan. En alleen die
komt uit in Gods Grote Toekomst. Pas pakte ik het boekje ‘Volhouden!’ er nog even bij. Twee jaar geleden hebben we dit als toen nog vier predikanten van de Hervormde Gemeente Sliedrecht geschreven. Het heeft aan actualiteit niets aan waarde ingeboet. Misschien is het een idee dit nog eens te lezen. Als u uw exemplaar per ongeluk bent kwijtgeraakt, op het Kerkelijk Bureau kunt u er nog gratis een verkrijgen.