Volhouden!

We maken zondagavond 20 mei in de Maranathakerk een start met het project ‘Volhouden!’. Hierover heeft u in de vorige editie van ons Kerkblad kunnen lezen. U
kunt deze tekst nog eens nalezen als nieuwsitem op deze site onder ‘Discipelschap’. Gemeentebreed pakken we het thema discipelschap weer op. De vier predikanten van onze gemeente bereiden in tweetallen samen de diensten voor waar telkens ingezoomd wordt op inspirerende geloofsvoorbeelden zoals de Heer die aanwijst in Hebreeën 11.
Pinksterzondagavond zijn ds. L.W. den Boer en ds. G.J. Mink aan de beurt. We bepalen de gemeente dan bij het begin van Hebreeën 11: de betekenis van het geloof.
Dat is een mooi onderwerp voor deze zondag, waar op het Pinksterfeest in Jeruzalem
maar liefst drieduizend mensen tot geloof kwamen. Tot geloof komen is één, in het geloof volhouden is twee. Waar één niet vanzelfsprekend is, is twee dit ook niet. Dat blijkt telkens weer. Bij anderen en ook bij onszelf.
Afgelopen weken waren ds. Mink en zijn vrouw in Andalusië, Zuid-Spanje. Veel heeft hen getroffen, zowel wat cultuur als wat natuur aangaat. Maar ook raakte het hen dat van levend geloof zo weinig zichtbaar is. De mooiste kerken en kathedralen, maar waar was de christelijke vroomheid? Veel dode stenen, maar waar waren de levende? Dat zal toch ons in Nederland, ons in Sliedrecht, ons, mij niet gebeuren…
We bidden om de zegen van de Heilige Geest.