“Voltooid Leven?”

Op D.V woensdag 23 april 2014 organiseert de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) Afdeling Sliedrecht in samenwerking met de Nederlandse PatiĆ«nten Vereniging (NPV), afd.eling Sliedrecht, een thema-avond over “Voltooid Leven?”.
Deze avond duurt van 20.00-22.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van Zorgcentrum Overslydrecht, Scheldelaan 3, 3363CK Sliedrecht.
Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom. De entree is gratis, evenals de koffie en thee.
Doordat mensen steeds ouder worden en vaak minder vitaal, worden zij sterk afhankelijk van anderen. Op grond daarvan zou de oudere zich pijnlijke vragen kunnen stellen omtrent verder leven: “Waarom leef ik nog?”. Het is waardevol om al in een vroeg stadium, samen met de naasten, over het leven in deze belangrijke fase na te denken. Het thema wordt ingeleid door mr. Arie Slob, Secretaris van het Provinciaal Overleg Zuid-Holland van de PCOB. Na de inleiding willen we met elkaar in gesprek komen aan de hand van vragen, stellingen en casussen. Kortom, het durven uitspreken en open naar elkaar luisteren over de zin van ons leven en met elkaar naar antwoorden zoeken. Vanuit onze christelijke levensvisie noemen we vier aspecten: Leven is delen, Elk leven is volwaardig, Leven is gegeven, Kwetsbaar leven is waardevol.
De PCOB wil aandacht besteden aan deze ethische vraagstukken rondom waardig leven en sterven in samenwerking met de NPV. De NPV is een landelijke Christelijke organisatie met als motto “Zorg voor het leven”. Ook in Sliedrecht zijn vrijwilligers actief bij het ondersteunen van mantelzorgers en het bieden van praktische hulp aan alle inwoners van Sliedrecht, ongeacht hun levensovertuiging.