Vooraankondiging gemeenteavond 2 oktober 2018

De Algemene Kerkenraad nodigt u uit uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op D.V. dinsdag 2 oktober om 20.00 uur in de Grote Kerk. Vanaf 19.45 is er ontvangst met koffie en thee. Vanaf Pinksteren tot de zomervakantie hebben de voorgangers van alle wijken in onze hervormde gemeente, in een prekenserie de betekenis van Hebreeën 11 behandeld. In de prediking stond het volhardend geloof centraal. Telkens bond de schrijver het de Hebreeën en ons op het hart ‘Houd vol’. Naar voren kwam wat de geloofsgetuigen, de mensen van toen, te zeggen hadden en hoe zij ons stimuleren tot volhardend geloven, tot levenslang discipelschap.

Door de predikanten is aan de hand van de prekenserie een boekje geschreven met als titel ‘Volhouden’. Dit boekje zal op alle adressen van de hervormde gemeente,gelijktijdig met de nieuwe Wegwijzer, worden verspreid. Het is de bedoeling dat dit boekje gebruikt gaat worden als bijbelstudiemateriaal voor het kringwerk, maar ook voor de persoonlijke overdenking.

Tijdens de gemeenteavond zal het boekje worden gepresenteerd en overhandigd en toegelicht. Door ds. P.J. Visser uit Amsterdam zal een lezing worden gehouden met als thema Geloven, hoe houd je het vol ?

Aansluitend kan daarop door u worden gereageerd en kunnen vragen worden gesteld.

U en uw familie maar ook uw buren zijn van harte welkom.