Vooraankondiging Israëlzondag

De eerste zondag van oktober is de Israëlzondag. Dan staat de Kerk stil bij haar joodse wortels. Er is tenslotte sprake van een onopgeefbare verbondenheid omdat de HEER zich onopgeefbaar verbonden heeft met het volk van zijn eerste keuze. In de avonddienst op zondag 2 oktober in de Grote Kerk wordt deze verbondenheid vertolkt en verklankt.
Het projectkoor onder leiding van Martin Zonnenberg zal medewerking verlenen. Ook de musici Mark Brandwijk (orgel en piano), Peter Koetsveld (klarinet), Wim de Penning (toetsen), Jeroen Rekké (contrabas) en Jaap Klootwijk (slagwerk) zijn van de partij. Het belooft een heel bijzondere dienst te worden. Neem ook gerust anderen, jong en oud, mee!