Vooraankondiging jubileumdienst

Zondagmorgen 4 juni komen we opnieuw samen in de Grote Kerk. De dienst zal in het teken staan van mijn veertigjarig ambtsjubileum. Ik hoop dan iets te zeggen over ‘roeping’, omdat mijn intredeteksten alle zes keer onder dat kopje zijn samen te vatten.
Er is bijzondere muzikale medewerking door een projectkoor onder leiding van Martin Zonnenberg. Verder zullen te horen zijn Mirjam Feijer (sopraan), Marjolein de Wit (fluit), Laura van der Stoep (viool), Jeroen Rekké (contrabas), Mark Brandwijk (piano) en Arjan Versluis (orgel). Het belooft kortom een bijzondere en vreugdevolle dienst te worden.
Ds. G.J. Mink