Vooraankondiging nieuwkomersavond

Op D.V. 7 mei a.s. houden de kerkenraden van de wijken 1 en 2 een avond voor zogenaamde “nieuwkomers”. We nodigen iedereen uit, die in de afgelopen jaren met ons is gaan meeleven, hier nieuw is komen wonen etc. Noteert u deze avond vast in uw agenda? Aanmelding graag bij de scriba’s van de wijkkerkenraden. U vindt hun adressen boven de wijkberichten. Het juiste tijdstip en de plaats van samenkomst worden nog meegedeeld.