Voorbede

Namens de Protestantse Kerk in Nederland heeft de scriba van de Generale Synode, ds. René de Reuver, afgelopen zondag bij de Kristallnachtherdenking, schuld beleden.
De Kerk heeft ten aanzien van de Joden voor, in en na de Tweede Wereldoorlog niet gesproken en gehandeld zoals op basis van het evangelie mocht worden verwacht.
Mede hierdoor is niet voorkomen dat vele Joden uit Nederland zijn gedeporteerd en omgebracht. Uiteraard laat dit onverlet dat vele predikanten en talloze kerkleden zich voorbeeldig hebben ingezet. Komende zondag willen we in de voorbede dit alles brengen voor het aangezicht van God. Wie de verklaring van ds. De Reuver wil nalezen kan hiervoor terecht op de website van de landelijke kerk.