Voorbereiding Bijbelstudie seizoen

Zo langzamerhand worden er weer plannen gemaakt voor het komende seizoen.
In september zal weer een bijlage bij het Kerkblad verschijnen met een overzicht van
het toerustingsprogramma van onze wijken. Hier willen wij alvast wat datums doorgeven van reguliere kringen die helaas in het vroege voorjaar voortijdig moesten stoppen.
De maandagavondgroep van de Grote Bijbelkring zal D.V. in de Maranathakerk samenkomen op 15 oktober, 9 november, 7 december, 18 januari, 15 februari en 15 maart. De donderdagmorgengroep staat ingepland voor 8 oktober, 5 november, 3 december,
21 januari, 18 februari en 18 maart. We bespreken dan het slot van het boekje ‘Volhouden’
dat nog is blijven liggen. Hierna verdiepen we ons in het  antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik in Christus?’ aan de hand van een Bijbelstudieboekje van de hand van ds. G.J. Mink dat eind vorige maand is uitgekomen.
De lidmatenkring op vrijdagavond in de Maranathakerk zal samenkomen op 18 september, 20 november, 29 januari, 12 maart en 16 april.
De onderwerpen worden in onderling overleg gekozen. Misschien is het een idee de datums al in de agenda te schrijven. We hebben alvast iets om naar uit te kijken.