Voorjaarsactie

De diaconie heeft, met dank aan zo’n 40 vrijwilligers, in de afgelopen week bij alle ingeschreven gemeenteleden een attentie door de brievenbus gedaan. Na de donkere winter mogen we uitkijken naar een periode van licht, de lente is in aantocht en we kijken uit naar versoepelingen. De wens is dat u geniet van de attentie, later van de bloemen en dat u mag weten dat God ons nabij is en Zijn beloften niet vergeet.
Wellicht dat u later een foto kunt delen van het resultaat van de attentie via de nieuwe KerkKletsapp, meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden voor de app in het Kerkblad van vorige week.
Hartelijke groet namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard