Voorjaarsconcertarrangement PDC De Herberg

Voorjaarsconcertarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Op zaterdag 21 maart is er weer het voorjaarsconcert van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.
De wandeling vindt plaats in het Renkums Beekdal. Ontvangst om 10.45 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,-. Alleen concert: € 15,-. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek