Voorjaarszendingscollecte

A.s. zondag is de eerste collecte de zogenaamde voorjaarszendingscollecte. Het is op zich geen nieuws als we u vertellen dat deze in z’n geheel bestemd is voor het werk van Willem-Jan in Egypte. Dat is al jaren zo, van begin 2010 om precies te zijn. En daar zijn we heel blij mee. Want het is van groot belang dat er Bijbelgetrouwe predikanten opgeleid worden. Dat doet Willem-Jan trouwens niet alleen, want op het seminarie in Caïro werken naast Egyptische collega’s er meerdere uit diverse landen. Van belang is ook dat studenten leren te werken in een soms vijandige omgeving. Vorig jaar was er veel geweld in het land en soms heel specifiek gericht tegen de kerk. Tegen de Koptische kerk, maar ook tegen de vele protestantse kerken. Die laatsten vormen slechts 1 procent van de bevolking, maar dan gaat het toch altijd nog om bijna 1 miljoen christenen. Het is nog altijd niet rustig in het land. Het is daarom ook niet veilig genoeg nog om te reizen vanuit Caïro naar de andere opleidingsplaatsen in Alexandrië en in Minya. Niet zo lang geleden vertelde Willem-Jan op zijn blog dat er op afstand les gegeven werd. In Caïro wordt het college gegeven en opgenomen en in Minya wordt het college op het scherm gevolgd. Dat is voor beide kanten wennen. De opleiding waar Willem-Jan werkt is daarom ook zo belangrijk omdat er ook studenten zijn uit moslimlanden uit de regio. En ook dat er soms een Egyptische student zich geroepen weet om in een ander moslimland het evangelie te gaan brengen.
U begrijpt: we bevelen ook deze collecte weer van harte bij u aan.