Vooruitblik kinderdienst

De morgendienst van zondag 12 juli in de Maranathakerk is een kinderdienst waarin ook het afscheid van de kindernevendienst van groep8-ers gestalte krijgt. Het zou mooi zijn als zich in het bijzonder gezinnen voor deze dienst zouden aanmelden.
De kinderen die afscheid nemen, willen we graag actief bij deze dienst betrekken, door (voor zover mogelijk i.v.m. coronamaatregelen) ieder of de meeste van hen een taak te geven.
Inmiddels is er aan hun ouders een bericht verstuurd om hen uit te nodigen voor een bijeenkomst vanavond, vrijdag 3 juli in de Maranathakerk, om 18.30 uur, waarin we elkaar willen ontmoeten en de dienst willen bespreken. Heeft u geen bericht ontvangen en uw kind wil wel afscheid nemen, wilt u dan contact opnemen met Jan Teeuw, 06 51126577, e-mail: jcteeuw@gmail.com.
Speciaal voor deze bijzondere dienst is er een mooie tekening voor alle kinderen die dit leuk vinden. Tijdens de dienst op 12 juli worden deze tekeningen opgehangen in de kerk. Je kunt de tekening vinden op pagina 10 in dit Kerkblad. Je kunt de ingekleurde tekening uiterlijk op vrijdag 10 juli door de brievenbus doen op Merwestraat 24 in Sliedrecht, dan zorgen wij dat de tekening in de kerk komt te hangen.
Oudere kinderen worden uitgenodigd een tekening over de genezing van de verlamde man die dwars door het dak aan de voeten van Jezus wordt gelegd te maken en in te leveren. (Marcus 2)