Vriendschapsevangelisatie: de Alphacursus

Vriendschapsevangelisatie is de meest effectieve manier van evangelisatie.
De Alphacursus is hier een mooi middel voor. De bedoeling is dan ook dat u/jij met
iemand samen naar de cursus komt. Samen eten, iets drinken, samen naar de inleiding luisteren en erover praten. Maar ook na die avond hou je contact en kun je er samen
verder over doorpraten als daar behoefte aan is. Vriendschapsevangelisatie, dus samen verder optrekken met die ander die je het evangelie gunt. Er is niets mooier dan het meelopen met de geestelijke groei van die ander. Zien hoe God bij hem of haar werkt en u/jou daarvoor gebruikt. Maar ook is de Alphacursus geschikt om nog eens de basis van het geloof na te gaan en op te frissen voor jezelf, zodat het gesprek met de ander makkelijker wordt. De Alphacursus start op dinsdag 18 september en is wekelijks.
Op een regionale alphadag werden we gewezen op de manier van bekendheid geven aan de cursus. Als je 3 mensen biddend bij God brengt omdat je ze het bevrijdende evangelie zo gunt, komt er meestal één van de drie mee naar de cursus. Graag roep ik u/jou op om
dit met ons mee te doen. Denk biddend na over wie je het gunt om zo kennis te maken
met het geloof, blijf voor hem/haar bidden en nodig ze dan uit. Opgeven of vragen bij
Frans Willemsen, tel. 0184 415506, email: f.m.willemsen@filternet.nl.

Evangelisatiecommissie