Vrijwilligers gezocht nieuw project Hulp bij Thuisadministratie

De plaatselijke kerken in Sliedrecht, verenigd in de Interkerkelijke Diaconale Commissie, hebben besloten te gaan samenwerken met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht in het kader van het project “Hulp bij Thuisadministratie”.

Ook binnen de kerken zien wij dat de financiële nood onder de gemeenteleden steeds meer toeneemt. Door allerlei oorzaken stapelen de rekeningen zich op, de huur kan niet meer betaald worden en mensen weten vaak niet meer hoe ze hier uit moeten komen. Als kerken willen we daarom graag hulp bieden aan deze gemeenteleden, maar ook aan mensen buiten de kerken, die moeite hebben om hun financiën op orde te houden. De ondersteuning wordt geboden bij het ordenen van de administratie, hulp bij budgetteren en het begeleiden naar financiële zelfredzaamheid.
Heeft u affiniteit met kwetsbare mensen, vindt u het een uitdaging om mensen te helpen en heeft u een financiële achtergrond of ervaring met het ordenen van de thuisadministratie en bent u minimaal één dagdeel per week beschikbaar, meldt u zich dan aan als vrijwilliger voor dit project.
U kunt zich aanmelden bij de contactpersoon van de diaconie:
Dick van Mourik telefoon 0184-422248.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u bellen met de coördinator van het project Hulp bij Thuisadministratie van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht:
Mevrouw M.J. Bisschop-Roodbeen, telefoon: 0184-416729.