Vrijwilligers (m/v) gezocht  bij Weeksluiting Overslydrecht

Vrijwilligers (m/v) gezocht bij Weeksluiting Overslydrecht
Elke vrijdagavond wordt in verpleeghuis Overslydrecht een weeksluiting georganiseerd in de grote zaal op de begane grond. Om dit goed te laten verlopen is de medewerking van vrijwilligers noodzakelijk.
Momenteel hebben we een negental vrijwilligers die alles in goede banen leiden. De gemiddelde leeftijd van deze vrijwilligers ligt tussen 75 en 80 jaar. Vandaar dat het wenselijk is dat deze groep wordt uitgebreid en wel op korte termijn.
Wat zijn de voorkomende werkzaamheden en wat wordt van de vrijwilligers verwacht?
Elke vrijdagmiddag komt een groep van 5 of 6 vrijwilligers om 17.30 uur bijeen in de grote zaal. Daar vinden voorafgaand aan de weeksluiting de volgende werkzaamheden plaats:
1. De grote zaal herinrichten om de bewoners een goede plaats te geven bij de weeksluiting;
2. Het spreekgestoelte plaatsen en de microfoon installeren;
3. De liedbundels verspreiden bij de zitplaatsen;
4. Het zetten van koffie en thee voor de bewoners.
Om 18.00 uur worden de bewoners van de 5 afdelingen
opgehaald en naar de zaal begeleid. Als iedereen zit, wordt tegen 18.15 uur begonnen met de samenzang. Een dienstdoende  vrijwilliger geeft per bladzijde uit de liederenbundel een aantal liederen op.
Om 18.30 uur is het woord aan de voorganger. De dienst duurt tot ongeveer 19.10 uur en daarna drinken we gezamenlijk koffie of thee, voorzien van een koekje. Deze worden uitgeserveerd door de vrijwilligers. Tegen 19.30 uur worden de bewoners weer naar hun kamers op de afdelingen gebracht.
Ondertussen wordt het vaatwerk afgeruimd, de tafels weer schoongemaakt en de zaal heringericht. De vaat wordt gesorteerd en naar de spoelkamer gebracht, alwaar het in de daarvoor bestemde spoelbakken wordt geplaatst.
De werkzaamheden eindigen meestal tegen 19.50 uur.
Mocht u zich geroepen voelen om dit mooie werk met ons te verrichten, meld u dan bij Hennie Groenewegen, tel. 0184-41 57 48, het liefst nog in deze novembermaand, dan kunnen we u laten meedraaien in het eerste halfjaar van 2024.
Alvast hartelijk dank voor uw bereidwilligheid.