Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Kees Blokland

Vrijdagavond 7 december jl. werd o.a. aan Kees Blokland een penning uitgereikt namens de Gemeente Sliedrecht: dit gebeurt jaarlijks door de gemeente aan voorgedragen vrijwilligers, op welk terrein dan ook. Omdat Kees Blokland deze penning mede op voordracht van onze Hervormde Gemeente heeft ontvangen, is vermelding in het Kerkblad gerechtvaardigd. Hij is secretaris geweest van de Hervormd Gereformeerde Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ van 1990 tot 2012. Hij was secretaris van het College van Notabelen van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht van 1992 tot 1995. Sinds 1995 is hij archiefbeheerder van de Hervormde Gemeente. Jaarlijks schrijft hij vanaf 2005 een stukje in de folder van Actie KerkBalans. Hij heeft het boekje ‘Moment voor een Monument’ samengesteld (waarin de geschiedenis van de Grote Kerk beschreven wordt). Vanaf 2011 verleent hij medewerking aan de Open Monumentendag in de Grote Kerk. Daarnaast verleent hij hand- en spandiensten tijdens de Kinderbijbelweek.  Hij werd niet alleen voorgedragen door onze Hervormde Gemeente maar ook door de Genealogische Vereniging ‘De Stamboom’, waarbij hij sinds de oprichting in 1990 betrokken is en heel veel werk voor verricht. Op vele terreinen van het maatschappelijk en kerkelijk leven kan men niet meer zonder vrijwilligers. We verstaan daarin ook de opdracht om te zien naar onze naaste. En dan is het leuk dat zo nu en dan een paar van die vele vrijwilligers in het zonnetje gezet wordt.  Onze dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers en nu vooral naar de vrijwilligers die vrijdag 7 december jl. de penningen uitgereikt kregen en in het bijzonder naar Kees Blokland.