Waar zijn de negen?

Aanstaande maandag is de datum waarop we precies twee jaar geleden vóór corona ongehinderd als gemeente konden samenkomen. Pas enkele zondagen geleden konden eerdere belemmeringen worden weggenomen. Wat hebben we hierop gehoopt, hiernaar verlangd.
In mijn gedachten speelt de geschiedenis die het evangelie ons vertelt over tien melaatse mannen (Lucas 17: 11-19). Jezus reinigt deze onaanraakbaren, die lange tijd in quarantaine, ja zelfs in isolatie moesten. Ze vertonen zich aan de priester en die kan tot zijn en hun blijdschap constateren dat ze rein zijn. Negen pakken het vroegere normaal weer op. Slechts één komt op het idee om Jezus te gaan bedanken. Wat een teleurstelling voor de Heer, die zich dan ook afvraagt: ‘Waar zijn de negen anderen?’