Wat een feest! (vervolg)

Wat een feest!
We mogen als gemeente terugzien op een prachtige feestweek. Gemeentebreed was er dankbaarheid dat dit weer kon. En dat het samen kon. Een woord van dank wil ik uitspreken naar de organiserende commissie. Wat is er een werk verzet. Maar wat heeft het ook een vrucht opgeleverd.
Er waren talloze mooie bijeenkomsten en bijdragen. Ik doe een greep: ‘Op reis met Paulus’, 1234-wandeling, de zangavond met applaus voor alle zangers van dienst in de afgelopen tijd, de kindermiddag met ‘Stoere bangeriken’, de inspirerende gemeenteavond, de podcasts, Timzingt en dan alle activiteiten die ik niet heb kunnen bijwonen omdat ik me natuurlijk niet in tweeën kan splitsen. Zaterdag gezellig druk in en rondom de grote Kerk met een grote fietsronde, een wielertocht, een dorpsloop, een vossenjacht. Zoals het in Groningen ‘stad en ommelanden’ is, zo was het zaterdag Grote Kerk en ommelanden!
Belangrijker voor de gemeente-opbouw en de samenhang in de gemeente was dat al deze activiteiten een voertuig waren voor persoonlijke ontmoetingen vóór, tijdens of na de koffie en thee, met vaak heerlijk gebak. We werden hierbij gezegend met mooi weer. Laten we elkaar vasthouden!
Hoogtepunt was voor mij wel zondag 26 september . Indrukwekkend om weer met zovelen samen te zijn en een herstart te maken met het gemeentewerk. Moge de Heer ons zegenen!
Ds. G.J. Mink