“WAT IS DE KERK U WAARD”

Actie Kerkbalans 2014
Komende 2 weken staan in het teken van de Actie Kerkbalans. Opnieuw vraagt
uw plaatselijke gemeente om bij te dragen aan de actie Kerkbalans, de landelijke
actie die dit jaar voor de 40ste keer op rij wordt georganiseerd. Het landelijke
thema is nog eens: “Wat is de kerk u waard?”. “De kerk is een waarde die niet
in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan”. Uiteraard moet
dit gelezen worden met het oog op de Heer der kerk! 
In de loop van volgende week wordt, dankzij de inzet van bijna 100 vrijwilligers, Y
een informatiefolder met een antwoordformulier bezorgd bij alle gemeenteleden.
In de informatiefolder vragen wij uw aandacht voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans,
de in omvang belangrijkste inkomstenbron van onze plaatselijke gemeente.
In de week daarna wordt het antwoordformulier weer opgehaald. Vanuit uw betrokkenheid
met onze kerkelijke gemeente vragen wij u om een verantwoorde financiële bijdrage.
Om het u en de vele vrijwilligers makkelijker te maken volgen hier enige tips:
Op het bijgevoegde antwoordformulier kunt u uw toezegging voor 2014 aangeven.
Voor een juiste verwerking vragen wij u om in ieder geval aan te geven: het toegezegde
bedrag, de betaalwijze, het aantal betalingstermijnen en uw handtekening
Wilt u het ingevulde formulier klaar zetten, zodat het op het afgesproken
tijdstip kan worden opgehaald? 
Indien mogelijk het toezeggingsformulier gebruiken. Als u toch contant geld wilt geven
dan a.u.b. uw huisnummer op de envelop zetten om te voorkomen dat het Kerkelijk
Bureau naar uw bijdrage gaat vragen. 
Iedereen van 20 jaar en ouder die in onze ledenadministratie is opgenomen
krijgt een toezeggingsformulier. Mensen die niet in onze ledenadministratie zijn
opgenomen, maar het werk in onze gemeente wel financieel willen ondersteunen,
roepen wij op om hun bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL79FVLB0699947006
t.n.v. Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Actie Kerkbalans 2014.
Uw bijdrage aan Kerkbalans 2014 is hard nodig voor instandhouding van het werk
in onze Hervormde Gemeente. De achterliggende jaren heeft u als gemeente
altijd trouw bijgedragen. De kerkrentmeesters roepen u op ook dit jaar de actie
Kerkbalans royaal te gedenken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bart Willemsen