Wat wil God?

Hoe weet je nu wat God wil? Dan heb ik het hier niet over een algemene vraag. Vooral heel persoonlijk: hoe weet je wat God wil dat je doet? Soms kan die vraag op een mens afkomen, zeker als het thema van zeer ingrijpende aard is.
En deze dingen spelen ook vandaag, in deze bijzondere, ingewikkelde tijd.
Sommige mensen menen zelf heel goed te weten hoe ze de vraag wat God wil moeten beantwoorden. Ze komen helaas zo nu en dan wel tot tegenovergestelde conclusies.
Beide ‘kampen’ verkondigen hun mening daarbij nogal luid en presenteren zich als profeten van God.
Dat maakt alles wel verwarrend.
Tijdens mijn opleiding had een van mijn hoogleraren een standaardzin: ‘How do you know?’ Hoe weet je nu wat God wil? Belangrijk is het kompas van het Woord van God, de Bijbel. Maar de Bijbel is niet altijd even helder, zeker niet bij actuele vragen en actuele toepassingen van recente wetenschappelijke vondsten. Heel gemakkelijk lees je dan in de Bijbel wat je zelf al vond. Maar goed, de Bijbel helpt wel. Hiernaast is er natuurlijk het gebed. In geweten kun je dan voor Gods aangezicht vragen aan Hem of Hij je
duidelijk wil maken wat de goede weg is. Maar hoor je Gods stem of is het uiteindelijk je eigen stem die hinderlijk stoort?
Kun je toch nog wat verder komen?
Jazeker. Je kunt ook de traditie van de kerk erbij betrekken. Vaak zijn we niet de eersten die over onderhavige vragen als christenen hebben nagedacht. Leerzaam is wat in vroeger tijden door broeders en zusters, al Bijbellezend en biddend, is ontdekt.
Zeker zo belangrijk is het vandaag samen te zoeken naar de weg van de Heer.
Als christenen die zich openstellen voor de Heer. Die gericht zijn op ‘luisteren’.
Je wilt toch niet zomaar denken dat jij het alléén weet en dat de Heilige Geest alléén door jou spreekt?
Het is goed elkaar vast te houden, op te scherpen, aan te vuren, wakker te houden. Gedrongen vanuit de liefde van Christus. Met ontferming bewogen.
In alle bescheidenheid.
Luisteren naar de Heer en naar elkaar.
Laten we elkaar zo bij de les, bij de Heer houden!
Ds. G.J. Mink