Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

D.V. donderdag 26 november  organiseert Platform Autisme in de kerk een webinar ‘Autisme, geloven en kerk’.
Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit een lezing verzorgen. Prof. Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met mensen en de manier waarop het brein werkt, spelen erin mee. Wat betekent dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding?
Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en in de kerk beleven.
Deelname aan het webinar is gratis.
Het webinar start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
Aanmelden kan via www.eleos.nl/autismeindekerk.
Organisatie: in Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures
uitgegeven.