Week van Gebed 2022: bid mee in Sliedrecht

Diverse Sliedrechtse kerken en geloofsgemeenschappen, waaronder onze Hervormde Gemeente, doen ook dit jaar mee aan de Week van Gebed. Van maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 januari  wordt iedere avond een gebedsmoment georganiseerd. Dit jaar zenden we opnieuw uit vanuit één locatie en elke avond verzorgd door een andere kerk of geloofsgemeenschap.
De gebedsmomenten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Ze zijn online te volgen via www.weekvangebedsliedrecht.nl.
Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom om dit online te volgen.
‘Licht in het duister’ is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2022. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten.