Week van gebed Sliedrecht

Diverse Sliedrechtse kerken en geloofsgemeenschappen doen ook dit jaar mee aan de Week van Gebed. Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 22 januari 2021 wordt iedere avond een gebedsmoment georganiseerd. Dit jaar uitgezonden vanuit 1 locatie en elke avond verzorgd door een andere kerk of geloofsgemeenschap. De gebedsmomenten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Ze zijn online te volgen op de website van week van gebed.

Organisatoren zijn leden van de volgende kerkelijke gemeenschappen: Hervormde gemeente (maandag 18 januari), Gereformeerde kerk (dinsdag 19 januari), LEEF! (woensdag 20 januari), Rooms Katholieke Kerk (donderdag 21 januari) en de samenwerkingsgemeente NGKv (vrijdag 22 januari). Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom om dit online te volgen.
#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Zwitserland.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema #blijfinmijnliefde. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op weekvangebed.nl.