Week van Gebed

Week van Gebed
Van zondag 19 januari tot en met zaterdag 26 januari organiseren de Raad van Kerken
en MissieNederland de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.
Het overkoepelende thema is ‘Buitengewoon vriendelijk’, naar aanleiding van de ervaring die de apostel Paulus had, toen hij schipbreuk leed en in Malta buitengewoon vriendelijk werd opgevangen door de plaatselijke bevolking. In Sliedrecht haken we aan als een ‘dorpsgebed’. Zes avonden bidden we in zes verschillende deelnemende kerken voor onze dorpsgemeenschap. Iedere avond is er van 19.30 tot 20.00 uur een avondgebed. Om de eenheid te onderstrepen zingen we steeds één zelfde lied en is er een liturgische bloemschikking. Ook zijn er steeds twee voorgangers uit verschillende kerken. Tegelijkertijd is de verscheidenheid van de kerken zichtbaar in de uitvoering. Deze avondgebeden zijn dus een prachtige en unieke mogelijkheid om de sfeer in een andere kerk te proeven. Wees van harte welkom achtereenvolgens op:
maandagavond in de Maranatha Kerk
dinsdag
avond in de Elimkerk
woensdagavond in LEEF! (Groen van Prinstererschool)
donderdagavond in de Gereformeerde Kerk,
vrijdagavond in de Ontmoeting,
zaterdagavond in de Rooms-Katholieke Kerk.
We zien uit naar een gezegende week. Door samen te bidden voor ons dorp ervaren we eenheid.