Wekelijkse herinnering overmaken collecten via de kerkapp

Een paar weken geleden is er op zondagavond na de kerkdiensten een bericht geplaatst
in de kerkapp of we al via de optie Geven ons collectegeld hadden overgemaakt.
Dit bericht heeft geleid tot positieve reacties en tot een aanmerkelijke stijging van het aantal gevers en daarmee ook het totaal bedrag wat we als Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters ontvingen.
We zullen daarom voortaan iedere zondagavond deze herinnering plaatsen.
Namens beide colleges,
Jacques de Groot, Gertjan Rietveld en Wijnand Blom