Welkom

‘Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer’.
Het is een bekend traditioneel kerstlied dat in deze tijd gezongen wordt. Een opwekkingslied heeft tot tekst: ‘Heer, U bent welkom, welkom’. Soms denk ik wel eens: dat moest er nog bij komen, dat Hij niet welkom zou zijn. Weet u wat nu zo mooi is van het evangelie? Het gaat er niet primair om dat de Heer welkom is
bij ons, eerst en vooral gaat het erom dat wij welkom zijn bij Hem! Met Kerst wordt dit onderstreept. Daarvan getuigt ook de ouderling van dienst als hij of zij zegt: ‘U bent hartelijk welkom’. Dat zegt deze ambtsdrager namens de Heer. Weet u welkom in zijn huis, al die diensten die vandaag in het Kerkblad en op de website zijn gepubliceerd.