Werk-Contacten-Bank

De commissieleden Hans van der Aa en Peter Kraaijeveld zullen hun taak m.i.v. D.V. 25 januari 2016 overdragen aan Sion Schild, dit i.v.m. hun aftreden als diaken. Na bevestiging van de nieuwe diakenen zal de W.C.B. weer met een of twee commissieleden worden uitgebreid. Nieuws hierover zal t.z.t. in het Kerkblad verschijnen.

Het e-mailadres blijft: wcb@hervormdsliedrecht.nl.

Namens de Werk-Contacten-Bank,

Hans van der Aa