Werk maken van je inspiratie

‘Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van’, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraad; en geestelijke verzorger.

Wat kenmerkt de theologieopleidingen van Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Die identiteit van de studenten en docenten is heel divers. En daar zijn wij blij mee. De klas is de eerste oefenplaats met het oog op het latere beroep van onze studenten. Want of je nu kerkelijk werker wordt, of leraar godsdienst en levensbeschouwing, later zal je in een werkomgeving en in een cultuur gaan werken waar mensen op heel verschillende manieren geloven en hun levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt een open hart en een open geest, om vanuit je eigen inspiratie met deze diversiteit te kunnen omgaan.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. De opleiding Godsdienst pastoraalwerk is erkend door de PKN, het Leger des Heils, de Molukse kerken, de vrijzinnige geloofsgemeenschap (OVP) en Baptisten.

Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig werkende pastorale werkers. Zij worden bijvoorbeeld ritueel begeleider, of zelfstandig levensbeschouwelijk begeleider.

Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing worden, komen terecht in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. de master hun eerstegraadsbevoegdheid halen.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor een meeloopdag. Dat kan via de website:

http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/.
Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. Er is ook een informatiegesprek met één van onze studiecoördinatoren, die je informeert en aan wie je je vragen kunt stellen.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!