Werkgemeenschap

Werkgemeenschap
Predikanten en kerkelijk werkers in onze regio komen een aantal keren per jaar bijeen.
Ter onderlinge opbouw, om de eenheid van de kerk gestalte te geven, om samen leiding te geven aan het geestelijk leven in onze omgeving. Dinsdagmorgen 28 september verzamelen we ons in de Maranathakerk. Na een liturgisch ‘ochtendgebed’ spreken we vooral met elkaar, ook voor alle gemeenten van belang zijnde, over deze vragen:
• Hoeveel toekomst heeft de kerk?
• Wat geeft vastigheid?
• Wat is de waarde van de kerkdienst op zondag?
• Waar zie je God buiten de kerk, waar vang je glimpen op?
• Hoe ervaren wij dat alles in en na Coronatijd?