WERKGROEP KERK EN ISRAEL – SLIEDRECHT

De Werkgroep Kerk en Israël – Sliedrecht heeft een Israëlavond belegd op
D.V. donderdag 5 maart 2015 in de Maranathakerk te Sliedrecht.
De werkgroep heeft de heer Gijs Zonnenberg uit Sliedrecht uitgenodigd.
Hij geeft al jarenlang vanuit een grote betrokkenheid en bewogenheid met Israël presentatiebijeenkomsten over de weg die God met dit volk is gegaan en nog zal gaan. Voor deze avond zal hij het prachtige programma” Passie en Pasen in Jeruzalem” verzorgen (dia’s, schriftlezingen, declamaties en zingen rondom lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus).
We mogen een mooie, gevarieerde en interessante avond verwachten.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

De werkgroep hoopt veel belangstellenden te mogen begroeten.
De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor “Jemima”, een christelijk tehuis in Bethlehem voor Arabische kinderen met een handicap.

Inlichtingen: tel. 0184 – 412584.