Werkgroep kerk en Israël – Sliedrecht

De Werkgroep Kerk en Israël – Sliedrecht heeft een Israëlavond belegd op D.V. maandag 1 april 2019 in de Maranathakerk, Lijsterweg 2, Sliedrecht. De werkgroep heeft de heer Roelof Bisschop, lid van de Tweede Kamer voor de SGP, uitgenodigd. Hij zal  een inleiding houden met de naam: “Antisemitisme, een oud kwaad in een nieuw jasje”. Een hoogst actueel onderwerp, waarvan men zou kunnen zeggen dat het van alle tijden is. Toch is de algemene opinie dat sprake is van een toename van het antisemitisme. Maar wat verstaan we daar dan precies onder? (Her)kennen wij dat ook in het leven van alledag? En wat doen we daar dan aan? Zo maar wat vragen en aspecten die wellicht op deze avond aan de orde komen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De werkgroep hoopt veel belangstellenden te mogen begroeten. De toegang is gratis. Na afloop wordt gecollecteerd voor een nader te bepalen organisatie die de bestrijding van antisemitisme tot doel heeft. Inlichtingen: tel. 0184 – 421545.