WERKGROEP KERK EN ISRAËL – SLIEDRECHT

De Werkgroep Kerk en Israël – Sliedrecht organiseert een Israëlavond op D.V. donderdag 26 maart  in de Maranathakerk, Lijsterweg 2, Sliedrecht.
De werkgroep heeft de heer drs. Kees de Vreugd uitgenodigd. De inleider is verbonden aan Christenen voor Israël en o.a. eindredacteur van het blad Israël en de Kerk. Hij studeerde theologie in Utrecht en Jeruzalem en werkte in Israël van 2004 – 2007. Hij zal een inleiding houden over “de Messias in het Oude Testament”. Het Oude Testament is vol van de verwachting van de Messias, bij de profeten, maar ook in de psalmen en de boeken van Mozes. Maar wat staat er dan en over wie gaat het? Christenen herkennen in Jezus de in het O.T. beloofde Messias. De meeste Joden verwachten de komst van de Messias nog. Hoe gaan we daar mee om en wat zeggen de Joden die Jezus als Messias hebben leren kennen? De inleider wil graag zijn visie met ons delen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De werkgroep hoopt op veel belangstellenden. De toegang is gratis. Na afloop wordt gecollecteerd voor een passend doel. Ook zal een tafel met Israëlproducten niet ontbreken. Inlichtingen: tel. 0184  421545.