[Wijk 3/4] Liturgie

Hierbij willen we een nadere toelichting geven op de besluitvorming inzake liturgie in de diensten van de wijken 3 en 4. De basisregel is, dat bij dubbele diensten de eerste dienst een klassieke liturgie kent (psalmen en gezangen uit de bundel 1773) en er in de tweede dienst ruimte is voor maximaal 2 psalmen of liederen uit de bundel Weerklank. Enkele diensten kennen in principe een klassieke liturgie. Uitzonderingen daarop zijn: de morgendienst op Goede Vrijdag, de middagdiensten op bid- en dankdag en de avonddiensten tijdens de zomervakantie op de zondagen dat de morgen- en de avonddiensten een enkele dienst zijn. In een schema ziet het er als volgt uit:

Morgendienst(en) Middag-/avonddienst
Eredienst 1e 2e 1e 2e
Zondage, dubbele diensten Klassiek Gewijzigd Klassiek Gewijzigd
Bid-/dankdag Gewijzigd Klassiek
Goede vrijdag Gewijzigd Klassiek
Christelijke feestdagen, enkele diensten Klassiek Klassiek
Oudejaarsavond Klassiek
Nieuwjaarsdag Klassiek
Zondagen (zomervakantie), enkele avonddienst Klassiek Klassiek
Zondagen (zomervakantie), enkele dienst Klassiek Gewijzigd

In gewijzigde diensten van wijk 3 wordt bij Weerklank gekozen uit de Psalmen en de bijbelliederen, nummers 1-101.

Bundels Weerklank

De kerkenraden hebben besloten ruimte te geven voor het gebruik van een beamer in diensten waar anders een gedrukte liturgie zou worden gehanteerd. Er is voor gekozen om in de gewijzigde diensten de bundel Weerklank te gaan gebruiken. Hiervoor zijn doorslaggevend geweest de onderstaande argumenten:

– Het verlangen van de kerkenraden is dat de bundel Weerklank goede ingang vindt in de gemeente, ook door gebruik thuis, op (huis)bijbelkringen e.d. Dat kan alleen als de bundel ook letterlijk een plaats krijgt in de gemeente en gezinnen. Als we voor een beamer kiezen, is de kans dat de we de bundel ter hand nemen veel kleiner en zullen we er minder vertrouwd mee raken.

– We hebben ervaren dat we, bij het zingen van de beamer, de woorden geprojecteerd krijgen op het moment dat we ze moeten gaan zingen. Vooraf of achteraf doorlezen en overdenken is niet mogelijk en het zicht op de doorgaande lijn in een lied raakt gemakkelijk kwijt. Dat geldt niet alleen voor de tekst, maar ook het notenbeeld.

– De voorbereiding van de dienst is gecompliceerder met beamer: het vraagt extra werk, iemand moet een PowerPoint presentatie maken, er moet bediening zijn en het blijft altijd technisch kwetsbaar.

Het College van Kerkrentmeesters is momenteel aan het nadenken, hoe de aanschaf van de bundel Weerklank gestalte moet krijgen. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat laten weten.