[Wijk 3/4] Van de kerkenraadstafels

Op donderdagavond 15 maart hebben we als wijkkerkenraden 3 en 4 per wijk vergaderd. In de opening ging het nu over de prediking als belangrijk onderdeel van de eredienst. Het is Gods belofte dat Hij door de prediking grote dingen uitricht (Romeinen 10: 13-15). Verkondiging is bediening van de verzoening. Christus Zelf stelt Zich present! Dat vraagt voorbereiding en verwachting van predikers en hoorders.

Vervolgens hebben we over een aantal punten gesproken. Als zorgpunt is benoemd dat na drie verkiezingsronden nog drie vacatures openstaan in de kerkenraden, twee in wijk 3 en één in wijk 4.  We hebben gesproken over mogelijke ontlasting van de (toegenomen) taken van de scriba en de grootte van de verschillende wijken van de blokouderlingen. Ook hebben we kort teruggeblikt op de bezinning liturgie in 2017. Zoals gewoonlijk in de vergadering per wijk, bespraken we ook belangrijke zaken in het pastoraat en nieuws vanuit de verschillende commissies en colleges.

In wijk 4 is in de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe wijkindeling. Mede vanwege ‘hart voor de wijk’ willen we streven naar nog meer aaneengesloten blokken. Dit heeft geleid tot een voorstel dat in de vergadering werd vastgesteld en waarover we binnenkort de wijkgemeente willen informeren. Tevens hebben we in de vergadering dieper doorgesproken over de ervaringen in het bezoekwerk bij jonge gezinnen. Het was goed om zo in te zoomen op een specifiek onderdeel van het pastoraat.

Bij de sluiting van de vergadering las één van de broeders een gedicht over ‘de verloren zoon’. We eindigden met dankgebed en voorbede. Geeft u het werk van de kerkenraden ook een plaats in uw voorbede?