[Wijk 3] Ambtsdragersverkiezingen

In de lidmatenvergadering van afgelopen woensdag 11 december jl. zijn de volgende broeders verkozen:

Vacature ouderling 1: T.J. de Jong

Vacature ouderling 2: A.L. Maas

Vacature ouderling 3: S.P. Kaptein

Vacature ouderling 5: C. Klein