[Wijk 3] Ambtsdragersverkiezingen

Br. J.F.H. Versteeg heeft zijn verkiezing tot ouderling aanvaard, en br. G.J. Vermaas heeft zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Dit stemt ons tot dankbaarheid.

De brs. J.W. Westland, C. Huijser, B. van Ulden, en E.C. Vendeville konden hun verkiezing tot ouderling niet aanvaarden.

Afgelopen zondag mochten we deze zes broeders opdragen in onze voorbede.

Derhalve zijn er binnen wijkkerkenraad 3 nog vier vacatures voor het ambt van ouderling. Op D.V. woensdag 11 december zal er opnieuw een gemeenteavond worden belegd voor belijdende leden van de wijken 3 en 4 voor de benodigde tweede ronde van ambtsdragersverkiezingen. Belijdende leden van wijk 3 kunnen namen van kandidaten per vacature schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van onze wijkgemeente t/m uiterlijk maandagavond 25 november a.s. In een extra kerkenraadsvergadering op D.V. woensdag 27 november hoopt de kerkenraad op basis van de ingediende namen dubbeltallen op te stellen. Opnieuw vragen wij u de ambtsdragersverkiezingen in uw voorbede te gedenken.