[Wijk 3] Beslissing beroep

Broeders en zusters,

Vanavond heeft ds. Verheij zijn beslissing kenbaar gemaakt. Met dankbaarheid maak ik u bekend dat ds. Verheij het op hem uitgebrachte beroep heeft mogen aanvaarden. Dankbaar voor onze goede God, die op Zijn tijd en wijze ons een nieuwe herder en leraar geeft. Meezingend met psalm 136 vers 1 “Looft den HEER, want Hij is goed; Looft Hem met een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid”.

Laten we bidden om rust voor ds. Verheij en zijn gezin op de genomen beslissing. Laten we in het gebed ook bidden voor de hervormde gemeente van Barneveld, die hun herder en leraar zien vertrekken.

Met vriendelijke groet namens de beroepingscommissie,
Aart Meerkerk