[Wijk 3&4] Aanmelden belijdeniscatechese

Iedereen die het verlangen heeft de belijdeniscatechisatie te volgen, van harte welkom. Aanmelden kan via email bij Ds. Teeuw.

De eerste avond is op dinsdag 27 september uur 19.45 uur.