[Wijk 3&4] Aantekening bij de ochtenddienst 12-09

Enkele aantekeningen bij de preek.

 • Wonderlijk hoe bijna letterlijk hemel en aarde (een engel en Filippus) bewogen worden om één enkel mens te redden…
 • Voor kamerling staat in brontekst het woord eunouchos = eunuch. Iemand die ‘ontmand’ gecastreerd was. Zou nooit een eigen dynastie kunnen stichten. Werden vaak als zeer betrouwbaar beschouwd .
 • In Deut. 23, 1 lezen we dat een ontmande niet in de gemeente van de Heere mag komen.
 • Hoewel hij gekomen was om de Heere te aanbidden, zal hij wel overal slagbomen hebben aangetroffen.
 • Je kunt alles hebben wat een natuurlijke mens maar wensen kan (aanzien, status, geld, luxe) en toch het meest essentiële missen: vrede voor je hart.
 • Was gesteld over alle financiën van de koningin van Ethiopië – een soort minister van financiën dus.
 • Souvenir uit Jeruzalem meegenomen – boekrol van de profeet Jesaja… gretig lezer… was al aangekomen bij hoofdstuk 53… (Hoe lang doet u/doe jij gemiddeld over 53 hoofdstukken uit uw/jouw bijbel lezen?)
 • Nadat Filippus hem Jezus had verkondigd, verlangde hij gedoopt te worden…
 • Stelt vraag merkwaardig: Wat verhindert mij gedoopt te worden… alsof hij begrijpt dat er mogelijk nog allerlei verhinderingen kunnen zijn… dat er nog veel méér nodig is…
 • Geloof staat nog helemaal in de kinderschoenen…  en daarbij: mocht niet eens in de tempel komen… Hij was een ‘buitenstaander’… iemand die er niet voor in aanmerking kwam om dicht bij God te verkeren…
 • Zo kunnen die ‘verhinderingen’ er ook wel eens zijn bij de viering van het Heilig Avondmaal.
 • Geen volkomen geloof… God niet met die ijver gediend die Hij verdient… mijn oog niet bewaard voor wat het zag… soms zag ik alles en iedereen, behalve Jezus… soms was Hij helemaal niet in beeld bij me…
 • Filippus zegt dat een hartelijk geloof genoeg is. Niet een volmaakt of volkomen geloof. Dat heeft geen mens. ‘Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele’ zegt Paulus.
 • Maar wel belangrijk dat het oprecht is… dat ons hart er mee instemt…
 • Dan mogen we weten dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God in genade zal aannemen!