[Wijk 3&4] Ambtsdragersverkiezingen

In de lidmatenvergadering van donderdagavond 4 november jl. zijn bij de ambtsdragersverkiezingen voor wijkkerkenraad de volgende broeders gekozen op de 7 vacatures die er zijn:

Wijk 3

Vacature blokouderling 1:

J.A. (Jaco) Stremler

Vacature blokouderling 2:

W.J.H. (Werner) Smits

Vacature evangelisatie-ouderling:

A.J.(Arie-Jan) Huisman

Vacature ouderling-ouderenpastoraat:

P. (Piet) Groeneveld

Vacature diaken:

C. (Cor) Stoker

Vacature ouderling-kerkrentmeester 1:

C.I. (Kees) van Hattem

Vacature ouderling-kerkrentmeester 2:

A. (Arie) Teeuw

Wijk 4

Ouderling:

Hans Stam

Ouderling-ouderenpastoraat:

Herman Mulder

Diaken:

Anne Leenman