[Wijk 3&4] Ambtsdragersverkiezingen

Op de stemmingsvergadering van woensdag 21 februari zijn de volgende broeders door de gemeente verkozen tot ambtsdrager voor wijk 4:
In de vacature ouderling 1:
M.R. Peters
In de vacature ouderling 2:
E.W. Schippers
In de vacature ouderling kerkrentmeester:
F. Besseling

Tijdens de laatste verkiezingsavond is in wijk 3 broeder J. van de Graafverkozen tot ouderling. Broeder A.L. Maas is verkozen tot diaken.