[Wijk 3&4] Avonddiensten

In de vergadering van de grote kerkenraad d.d. 12 mei 2022 is een besluit genomen over het houden van één enkele dienst voor de middag en avond, met ingang van zondag 22 mei 2022. Een dienst die vooralsnog aanvangt om 18.00 uur.

Voor de ‘coronaperiode’ zijn er tellingen gehouden, waaruit bleek dat het aantal bezoekers van de middag- en avonddienst bij elkaar opgeteld in één kerkdienst zou passen. Nadien is daar geen verandering in gekomen. De coronacrisis en de mogelijkheid om thuis de dienst live te volgen, zullen zeker een rol hebben gespeeld in het afnemend kerkbezoek.

Omdat we in deze tijd nog steeds een aanzienlijk deel van de gemeente missen in de kerkdiensten, doen we allereerst een dringend appèl op ons allemaal om de kerkdiensten zo gevuld te krijgen dat de maatregel van korte duur is. Voor dit moment willen we echter tegemoetkomen aan de wens en het verlangen om als gemeente de Heere God en elkaar in één dienst te ontmoeten, zeker ook als dat praktisch mogelijk is.

Bij de overwegingen speelt daarnaast mee dat we rekening houden met de belasting die een tweede dienst betekent voor voorgangers. Er liggen verder ook praktische overwegingen ten grondslag aan de maatregel.

Dit neemt niet weg dat de kerkdienst het hart van het gemeente zijn vormt en we er alles aan zullen doen om de tendens om te buigen naar meer kerkgangers. Wij vragen ook uw gebed en inzet hiervoor.

Vooralsnog is besloten om vanaf zondag 22 mei over te gaan op één enkele avonddienst om 18.00 uur omdat dit voor ons allemaal een vertrouwde aanvangstijd is. Naar de aanvangstijd willen we overigens nog nader onderzoek doen alsmede naar de mogelijkheid tot het organiseren van kinderoppas. Vooruitlopend op een nadere afweging volgt de dienst een klassieke liturgie. Vóór de dienst wordt een lied uit Weerklank gezongen.