[Wijk 3&4] Beslissingen verkiezingen

In de afgelopen week hebben de verkozen broeders hun beslissing bekend gemaakt.

Voor wijk 3 heeft br. G.A. (Gert) Bakker zijn verkiezing tot jeugdouderling niet kunnen aanvaarden. De brs. A. (Arie) Huisman en E. (Edwin) Pott konden hun verkiezing tot ouderling ook niet aanvaarden.

Voor wijk 4 heeft br. H. (Hendrik) Brons zijn benoeming tot ouderling-evangelisatie aanvaard. De brs. P. (Pieter) Stam en T. (Teus) Haak konden hun benoeming tot respectievelijk ouderling en ouderling-ouderenpastoraat niet aanvaarden.

Eventuele bezwaren tegen de bevestiging van br. Brons kunnen binnen voor woensdag 30 september worden ingediend. Bovenstaande houdt in dat er na 3 verkiezingsronden nog steeds 3 vacatures in wijkkerkenraad 3 zijn en 2 vacatures in wijkkerkenraad 4. De beide kerkenraden zullen zich verder bezinnen op het vervolg. Daarbij mogen zij vertrouwen op de Heere, die de grote hoeder is van Zijn kerk, ook hier in Sliedrecht. Van harte ook in uw en jouw voorbede aanbevolen.