[Wijk 3&4] Consulentschap

Eind januari neemt ds. Den Boer afscheid van wijk 3 en daarmee eindigt ook het consulentschap van wijk 4. Ds. M.A. van den Berg, emeritus-predikant uit Groot-Ammers, is bereid gevonden om deze taak over te nemen om met name de beroepingscommissie van dienst te zijn. Met de pastoraal medewerker van wijk 4, Rokus Verkaik, is gesproken over (een intensivering van) de invulling van het crisispastoraat en het leiden van begrafenissen. Wijk 3 is in gesprek om het consulentschap en om aanvullende uren pastoraat ingevuld te krijgen. Ook voor de belijdeniscatechese is een oplossing gevonden. Onze oud-predikant ds. Van der Veen is bereid gevonden deze taak over te nemen.