[Wijk 3&4] Dienstindeling

Zoals eerder gemeldis besloten om o.a. nog nader onderzoek te doen naar de aanvangstijd van de avonddienst en een afweging te maken rond het zingen van Weerklank in deze dienst.

Uit dat onderzoek en die afweging is naar voren gekomen om het tijdstip van 18.00 uur te handhaven en in lijn met het besluit van medio 2019 voor de avonddienst te komen tot een evenredige verdeling van de diensten met een klassieke en brede liturgie. Hoewel enkele diensten in principe een klassieke liturgie kennen, is toen niet voorzien in een besluit om over te gaan tot één enkele avonddienst. Een nieuw vraagstuk derhalve, waar we in goed overleg de evenredigheid hebben gezocht. We danken ook voor de reacties die we uit de gemeente hebben ontvangen op dit punt.

Praktisch betekent dit dat met ingang van zondag 12 juni wordt gestart met een brede liturgie voor de avonddienst. De zondag erop 19 juni zal in de avonddienst een klassieke liturgie worden gebruikt. De avonddienst 26 juni kent brede liturgie en de avonddienst van 3 juli een klassieke liturgie. Op zondag 10 juli t/m 14 augustus is de zomerregeling van toepassing. In de morgendienst een brede liturgie en in de avonddienst klassieke liturgie.

Het komt er op neer dat in de avonddiensten in de oneven weken een brede liturgie aangehouden wordt en in de even weken een klassieke liturgie.